Energieconvenant voor de corporatiesector

Vrijdag 10 oktober zetten de Woonbond, Aedes en de ministers van VROM en WWI hun handtekeningen onder het Convenant Energiebesparing Corporatiesector. Dat maakt het mogelijk een aantal zeer ambitieuze doelstellingen voor energiebesparing te realiseren.

Minister Vogelaar (WWI) komt voor de ondertekening naar de Reehorst in Ede, waar de Woonbond een symposium houdt over energiebesparing. Voor Aedes, de brancheorganisatie van woningcorporatie ondertekent bestuursvoorzitter mr. W.D. van Leeuwen en voor de Woonbond ondertekent voorzitter drs. J. Laurier.
U bent van harte welkom om bij de ondertekening van het Convenant Energiebesparing aanwezig te zijn.

Het programmaonderdeel van de ondertekening staat onder leiding van Woonbonddirecteur Ronald Paping en is gepland tussen 15.30 uur en 16.00 uur. Na afloop is er uiteraard de mogelijkheid om interviews af te nemen.

Het adres van de Reehorst is: Bennekomseweg 24, 6717 LM Ede.

In het convenant staan concrete afspraken over energiebesparing in de corporatiesector, gekoppeld aan de woonlastenontwikkeling. Op lokaal niveau zullen vervolgens afspraken over energiebesparende maatregelen worden gemaakt door huurdersorganisaties en de corporaties.
Door deze unieke aanpak kan een forse energiebesparing in de corporatiesector gerealiseerd worden die gevolgen heeft voor 2,4 miljoen hurende huishoudens, oftewel 35 procent van de totale woningvoorraad.

V08.1459.PR
Amsterdam, 3 oktober 2008