Links

De Nederlandse Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden. De Woonbond staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en sterke huurdersorganisaties. De Woonbond helpt huurders met problemen.

QuaWonen

QuaWonen is de woningcorporatie voor de Krimpenerwaard. Wij bieden goede huisvesting aan mensen die zelf moeilijk kunnen slagen op de woningmarkt en dragen bij aan vitale kernen en leefbare wijken.

Huurdersvereniging “Samen Wonen” (HSW), Schoonhoven, Bergambacht en Berkenwoude

Welkom op de website van de Huurdersvereniging “Samen Wonen” (HSW). Het werkgebied van de huurderdersvereniging voor huurders van QuaWonen is Schoonhoven, Bergambacht en Berkenwoude.

https://hvonsbelang.nl/

Welkom op de website van de Ons Belang, Huurdersvereniging van Krimpen aan de Lek

http://www.huurdersbelangkrimpen.nl/

Welkom op de website van Huurdersbelang Krimpen aan den IJssel en omstreken

https://www.wonenindekrimpenerwaard.nl/Home/

Welkom op de website van Wonen in de Krimpenerwaard