Over de HBVL

Opgericht: 12 mei 1992
Kamer van Koophandel: 40465692
Bankrekening: NL43RABO0335744702


Secretariaat: A. de Bruin, Jan Ligthartstraat 16, 2941 GP  Lekkerkerk, 0180-66 3182

De huurders belangenvereniging is aangesloten bij de Nederlandse Woonbond, de landelijke belangen behartiger van huurders organisaties en huurders.
Het doel van onze huurdersvereniging is de belangenbehartiging van alle Lekkerkerkse huurders.

Hieronder verstaan wij:

  • Een zo gering mogelijke, jaarlijkse huur stijging binnen wettelijke normen;
  • Regelmatig goed onderhoud van de woningen;
  • Verbetering van de dienstverlening aan de huurders (keukenbeleid, bereikbaarheid, klachtenafhandeling , informatieverstrekking en woningtoewijzing);
  • Bevorderen van bewonersparticipatie (inspraak van huurders) door het instellen en in stand houden van bewonerscommissies;
  • Meedenken in de uitbreiding van de dienstverlening, zoals het aanbieden van wonen en zorg in bepaalde complexen;
  • Stimuleren van de invloed van de huurders op het gebruik van hun woning en de_kwaliteit van de woonomgeving;
  • Adviseren over landelijke ontwikkelingen in “wonen, zorg en welzijn” van huurders en zo voorts en zo voorts.

Op vastgestelde tijden heeft er overleg plaats met QuaWonen en andere plaatselijke verhuurders.
Ook ten Gemeentehuize zijn wij geen onbekende.

De Huurdersbelangenvereniging probeert uw rechten als huurder zoveel mogelijk te waarborgen.
U kunt bij ons terecht met klachten welke in eerste instantie door uw verhuurder niet naar wens zijn opgelost. Ook voor hulp bij het formuleren van de klachten aan de verhuurder kunt u bij ons aankloppen.
Daarnaast kunt u een beroep op ons doen als u hulp wenst bij het invullen van bezwaarschriften.

Wij vragen u om lid te worden van onze vereniging, want samen staan we sterk in het huurders werk!
U ziet het, er zijn redenen genoeg om u aan te melden als lid van de Huurders Belangen Vereniging Lekkerkerk en de contributie is teruggebracht naar € 0,00.  Geheel gratis dus.
Vul hiervoor het aanmeldingsformulier op deze site in en u wordt in de vereniging opgenomen, u kunt dan ook de ledenvergadering bezoeken en uw stem laten horen. Graag zullen wij u ontmoeten.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur;

Joop van der Ham  voorzitter.