Zonnepanelen van Qua Wonen

QuaWonen doet huurders mooi aanbod zonnepanelen

Woningcorporaties hebben met de overheid een afspraak gemaakt dat hun woningvoorraad CO2 neutraal is in 2050. Ook QuaWonen is volop bezig om energiemaatregelen te nemen. Vanaf dit jaar krijgen huurders een aanbod voor zonnepanelen op hun dak. Hierdoor zal hun energierekening dalen. Voor de zonnepanelen betalen bewoners een kleine gebruikersvergoeding.

Elk jaar krijgen 500 bewoners een aanbod

QuaWonen zal in samenspraak met een deskundige bekijken welke woningen geschikt zijn voor zonnepanelen. Dit heeft onder meer te maken met de ligging van het dak. Als eerste krijgen bewoners van recente renovatieprojecten een aanbod. Daarna rolt de corporatie de campagne verder uit. QuaWonen verwacht elk jaar ongeveer 500 bewoners een aanbod te doen, van Schoonhoven tot Krimpen aan den IJssel.

Goed voor het milieu en een lagere energierekeningGoed voor het milieu en een lagere energierekening

QuaWonen koopt de zonnepanelen en zorgt voor de installatie. Bewoners betalen elke maand een vergoeding voor het gebruik van de zonnepanelen, € 1,75 per zonnepaneel. Hun huurprijs blijft gelijk. De gebruikersvergoeding is altijd (veel) lager dan het bedrag dat bewoners besparen met de zonnepanelen. Zo dalen de woonlasten en zijn bewoners goedkoper uit.  
Samenwerking met Tenten Solar

Voor de plaatsing van de zonnepanelen is QuaWonen een samenwerking aangegaan met Tenten Solar. Tenten Solar is een ervaren partij die jaarlijks duizenden huizen en bedrijfspanden voorziet van zonnepanelen. Bewoners krijgen een persoonlijk aanbod op maat waarbij het aantal zonnepanelen af hangt van het specifieke dak.

Rookmelders verplicht per 1 juli 2022

Rookmelders in huis vanaf 1 juli 2022 verplicht

Vanaf 1 juli 2022 zijn rookmelders in alle woningen verplicht. Op iedere verdieping van een huis waar gewoond wordt, moet minstens één goedgekeurde rookmelder hangen. Ook huurders kunnen deels verantwoordelijk zijn voor de rookmelders.
Waar moet de rookmelder hangen?

Op een zolder of in een kelder waar niet wordt gewoond, hoeven geen rookmelders te komen. In besloten ruimtes waar een vluchtroute doorheen loopt, juist wel. En in kamerwoningen zoals in studentenhuizen, is straks in iedere kamer een rookmelder verplicht. De verplichting per 1 juli is er gekomen door een aanpassing van het Bouwbesluit. Daarin staan alle voorschriften waaraan een veilige woning moet voldoen.
Verhuurder aan zet

In de eerste plaats is de verhuurder verantwoordelijk voor het plaatsen van rookmelders. Het is op grond van het Bouwbesluit echter ook mogelijk dat ‘een huurder of gebruiker’ verantwoordelijk is. De wetgever heeft hierover opgemerkt dat de huurder kan worden aangesproken op ‘het vervangen van de batterijen van een rookmelder’.|

Gebrek

Het ontbreken van een rookmelder kan vanaf 1 juli gelden als een gebrek (artikel 7:204 lid 2 Burgerlijk Wetboek). De verhuurder moet gebreken herstellen. Daarnaast lopen verhuurders het risico op een boete vanuit de gemeente.
Handhaving door gemeenten

Niemand verwacht dat gemeenten vanaf 1 juli elke woning gaan controleren of er wel rookmelders hangen. Maar ze zouden dat wel steeksproefgewijs kunnen doen. Of kunnen reageren op een verzoek om handhaving van een huurder bijvoorbeeld.
Huurders een rol in controle rookmelders

Als huurder moet je meewerken aan plaatsing van rookmelders. Je kunt ook aangesproken worden op het controleren van de rookmelders en het zo nodig vervangen van batterijen. In die zin zijn de rookmelders dus een gedeelde verantwoordelijkheid tussen verhuurder en huurder. Hierover kunnen afspraken worden opgenomen in een huurcontract.

Jaarvergadering 23 maart 2022

Uitnodiging voor de Jaarvergadering van de Huurdersbelangenvereniging Lekkerkerk

De Witte Brug 23 maart 2022 Aanvang 19.30  Zaal open 19.00

U wordt verzocht zich van te voren aan te melden.
Dit kan via de Website https://www.hbvlekkerkerk.nl/ of bij Mevr. A. de Bruin, Jan Ligthartstraat 16, 2941 GP Lekkerkerk. Telefoon 0180-663182 E-mail: annie@hbvLekkerkerk.nl

Omdat de afgelopen jaren geen vergadering gehouden kon worden i.v.m. corona betreft dit de vergadering voor de jaren 2019 en 2020

Deze avond staat wijziging van de statuten op de agenda. Om hiervoor goedkeuring te krijgen is het nodig dat 2/3 van de leden aanwezig is en akkoord hiervoor geven.
Is dit niet het geval zal een tweede vergadering gehouden moeten worden. Indien nodig zal deze aansluitend op de eerste vergadering gehouden worden. In dat geval is de stemming van de aanwezige leden bij de tweede vergadering bindend.

De agenda en stukken voor de vergadering zijn te lezen op de website van de HBVL https://www.hbvlekkerkerk.nl/, Zij zullen ook ter plaatse aanwezig zijn en verkrijgbaar bij Mevr. A. de Bruin, Jan Ligthartstraat 16, 2941 GP Lekkerkerk. Telefoon 0180-663182 Graag even bellen welke u wilt inzien en wanneer u ze op wilt komen halen.

Wees slim: Schrijf je in

Gemeente Krimpenerwaard en woningcorporaties roepen op: wees slim, schrijf je in!

Het is crisis op de woningmarkt. Woningcorporaties en gemeente Krimpenerwaard zien dat iemand die snel een huurwoning nodig heeft, bijna niet meer aan bod komt. Daarom beginnen ze vanaf 15 november 2021 de campagne Wees slim en schrijf je in! Deze campagne roept inwoners op om zich in te schrijven als woningzoekende. Hoe langer je staat ingeschreven, hoe meer kans je maakt op een woning.

Dennis Gerlof namens de Federatie van Woningcorporaties: “Mensen die al langere tijd staan ingeschreven als woningzoekende, vinden nog wel een woning. Maar wie niet staat ingeschreven en door scheiding of baanverlies snel een ander huis nodig heeft, vist achter het net. Ook zien we dat jongeren vaak te lang wachten met zich inschrijven. Op enig moment wil je toch op jezelf. Vandaar onze oproep: wees slim en schrijf je alvast in.”

De cijfers laten het zien: inschrijven loont!
De druk op de woningmarkt neemt toe. Veel mensen zijn op zoek naar een nieuwe woning en ze moeten langer zoeken om iets te vinden. Iemand die snel een woning nodig heeft en nog niet staat ingeschreven, maakt bijna geen kans meer.

In 2016 ging in de gemeente Krimpenerwaard circa 40% van de woningen naar mensen met een inschrijfduur korter dan een jaar. Nu is dat nog slechts 7%. Vooral één- en tweepersoonshuishoudens met huurtoeslag en huishoudens met een inkomen boven de huurtoeslaggrens, komen (bijna) niet meer aan een woning met minder dan een jaar inschrijfduur.  

Woningzoekenden met een inschrijfduur van ten minste twee jaar, vinden in de meeste gevallen wel snel een woning (binnen een jaar).   

Goed om te weten
Inschrijven kan via wonenindekrimpenerwaard.nl en kost eenmalig € 15,-, met een mogelijke verlenging van € 10,- per twee jaar.

Voor sociale huurwoningen geldt een inkomensgrens. De wettelijke sociale huurgrens is ruim € 40.000 (prijspeil 2021). Voor sommige woningen komt u in de Krimpenerwaard ook in aanmerking met een inkomen tot € 60.000. 

Campagne
In de week van 15 november ontvangen alle niet ingeschreven inwoners een brief thuis. Daarna volgt een brede communicatiecampagne met buitenreclame, advertenties in de lokale media, posters op middelbare scholen en sociale media posts. 

Aantal woningtoewijzingen ingedeeld naar inschrijfduur

cijfers van QuaWonen (exclusief nieuwbouw)

Jaarvergadering gaat niet door

Archieven