Stukken jaarvergadering HBV 14 mei 2024

Agenda jaarvergadering 14 mei 2024

Financiële bestanden

Begroting 2023 – 2024 en Resultatenrekening 2023 – 2024
Huurders Belangen Vereniging Lekkerkerk
Bgr 2023 Rek 2023 Rek 2024 Bgr 2024 
Opbrengsten     
Bijdragen    14.399,44     14.776,83  14.948,81    14.776,83
Rente              5,26       182,46        180,00
     
Totaal opbrengsten      14.399,44     14.782,09   15.131,27      14.956,83  
     
Kosten     
Administratiekosten        710,00         829,54        64,13        800,00
IT kosten      3.800,00       3.122,48       182,75      2.500,00
Promotiekosten      3.200,00       1.765,59             –        1.500,00
Reiskosten        500,00         121,87             –          250,00
Vergaderkosten      9.250,00       6.850,82        19,78      7.000,00
Opleidingskosten      1.575,00                –               –          500,00
Representatiekosten      1.100,00       1.090,95             –        1.100,00
Verzekeringen        625,00         606,90       122,90        625,00
Kontributies      1.800,00       1.680,45    1.801,53      1.800,00
Advieskosten        600,00         560,50             –          600,00
Rente               –                  –               –                 –  
     
Totaal kosten      23.160,00     16.629,10     2.191,09      16.675,00  
            
Resultaat        -8.760,56      -1.847,01   12.940,18       -1.718,17  

Notulen jaarvergadering 2023


Notulen Jaarvergadering HBVL 2023

Deze jaarvergadering gaat zoals tijdens de jaarvergadering 2022 afgesproken over 2021 en 2022

Aanwezig: Het voltallige bestuur, 5 leden, mevr. Veen en dhr. Mudde

Afwezig met kennisgeving: dhr. en mevr. v/d Hoven

 1.   Opening

Dhr. v/d Ham opent de vergadering en heet iedereen welkom

 •   Vastellen agenda

Deze wordt ongewijzigd vastgesteld

 •   Mededelingen

Er zijn geen mededelingen

 •   In en uitgaande stukken

Er zijn geen in en uitgaande stukken

 •   Notulen jaarvergadering 23 maart 2022

Notulen worden ongewijzigd aangenomen

 •   Notulen extra ledenvergadering 23 maart 2022

Notulen worden ongewijzigd aangenomen

 •   Jaarverslag 2021

Jaarverslag wordt ongewijzigd aangenomen

 •   Jaarverslag 2022

Jaarverslag wordt ongewijzigd aangenomen

 •   Financieel verslag 2021

Deze wordt ongewijzigd aangenomen

 1.  Financieel verslag 2022

Deze wordt ongewijzigd aangenomen

 1.  Kascontrole 2021

Mevr. v/d Pol geeft goedkeuring namens de kascontrolecommissie en er wordt decharge verleend door de vergadering

 1.  Kascontrole 2022

Mevr. v/d Pol geeft goedkeuring namens de kascontrolecommissie en er wordt decharge verleend door de vergadering

 1.  Verkiezing kascontrolecommissie

Dhr. van Vliet blijft nog een jaar en mevr. v/d Pol is bereid met goedkeuring van de vergadering nog een termijn van 2 jaar plaats te nemen in de kascontrolecommissie

 1.  Verkiezing bestuursleden 2023

Mevr. de Bruin wordt unaniem gekozen voor een nieuwe periode van 4 jaar

Mevr. v/d Pol wordt unaniem gekozen voor een periode van 4 jaar

Dhr. Verkaik wordt unaniem herkozen voor een periode van 4 jaar

Mevr. Meinema wordt unaniem herkozen voor een periode van 4 jaar

Dhr. Veen neemt afscheid van de HBVL, hij heeft 41 jaar deel uitgemaakt van het bestuur en lang de penningmeester geweest.

Hij heeft er altijd voor gezorgd dat er een gezond vereniging was ondanks dat er in het begin weinig financiële middelen waren en laat het goed achter voor zijn opvolger

Hij was ook verantwoordelijk dat het HBVL Nieuws gedrukt werd en heeft ook altijd zorg gedragen voor de computers.

Dhr. v/d Ham geeft hem een mooie kaart met alle namen van de bestuursleden ter herinnering en een mooie waardebon voor hem en ook een bloemenbon voor zijn vrouw.

Dhr. van Milligen draait al enige tijd mee in het bestuur tot ieders tevredenheid en wordt nu door de vergadering gekozen door de vergadering als bestuurslid voor 4 jaar

Dhr. Mudde heeft aangegeven het penningmeesterschap over te willen nemen waar de HBVL zeer blij mee. Dhr. Mudde is geen huurder en zal dit werk extern gaan verrichten.

De vergadering geeft goedkeuring dat dhr. Mudde dit gaat doen

 1.  Contributie

De contributie blijft  € 0,00

 1.   Goedkeuring statuten

Aangezien de statuten gewijzigd zijn door de notaris moeten ze nogmaals worden goedgekeurd worden door de vergadering.

Deze nieuwe versie wordt goedgekeurd door de vergadering

 1.   Wat verder ter tafel komt

Geen inbreng

 1.  Rondvraag

Geen inbreng

 1.   Sluiting

Dhr. v/d Ham sluit de vergadering om 20.00

Jaarverslag Huurdersbelangenverenging 2023

Jaarvergadering HBVL dinsdag 14 mei 2024

Zet vast in uw agenda:

Op dinsdag 14 mei aanstaande is de vergadering van HBVL
Aanvang 19.30 zaal open om 19.00.
LET OP DEZE VERGADERING WORDT GEHOUDEN IN HET HUISJE VAN DE ZEEUW

Inloopavond Lorentzweg e.o. Lekkerkerk

Inloopavond Lorentzweg eo Lekkerkerk

Woont u in Lekkerkerk in de omgeving van de Lorentzweg? Dan bent u van harte welkom op onze inloopavond over de plannen in uw buurt.

Op donderdag 23 november in Dorpshuis Lekkerkerk, Amicitia van 19.00 – 20.30u staat de koffie voor u klaar. Wij lichten dan graag onze plannen toe voor de buurt en kunnen u een schets laten zien. Wij zijn ook benieuwd naar uw mening, misschien heeft u nog tips voor ons? Of heeft u vragen over de plannen. Het is allemaal mogelijk, kom dan zeker langs.

Kijk voor meer informatie op de website. Wij zien u graag de 23ste!

Verkiezingen

Woonkieskompas beschikbaar

1 november 2023

Vanaf woensdag is Woonkieskompas.nl(externe link) beschikbaar voor iedereen die wonen een belangrijk onderwerp vindt in het stemhokje. Het is ontwikkeld door Kieskompas, in samenwerking met Aedes, Vereniging Eigen Huis en de Woonbond. 

Aan de hand van 26 stellingen kunnen kiezers hun opvattingen en idealen over wonen in Nederland toetsen aan de standpunten van politieke partijen. Bijvoorbeeld het bouwen van sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen voor starters, doorstromers en senioren, over subsidies voor verduurzaming en hypotheekrenteaftrek.

Kiezers willen meer weten voordat ze stemmen 

Voor veel kiezers is wonen een van de belangrijkste thema’s bij deze verkiezingen. Uit onderzoeken blijkt ook dat veel mensen niet weten welke partij past bij de eigen opvattingen over de aanpak van de wooncrisis. Het Woonkieskompas(externe link) brengt daar verandering in.

Breng een weloverwogen stem uit

‘De keuze in het stemhokje bepaalt hoe de wooncrisis de komende jaren aangepakt wordt’, zegt Zeno Winkels, directeur van de Woonbond. ‘Of betaalbaar wonen weer mogelijk wordt, of liever nog, vanzelfsprekend, dat hebben we zelf in de hand. Het Woonkieskompas kan helpen om op 22 november een weloverwogen stem uit te brengen.’

Energietoeslag 2023

Bericht van de gemeente Krimpenerwaard:

Voor het jaar 2023 is er een energietoeslag voor huishoudens met een (gezamenlijk) inkomen tot 130% van het sociaal minimum ????

Vanaf 12 oktober krijgen de eerste huishoudens uit de Krimpenerwaard de energietoeslag 2023 op hun rekening. Vanaf 16 oktober kan de energietoeslag ook via het aanvraagformulier op de website van de gemeente worden aangevraagd. Deze toeslag is bedoeld voor het betalen van de energierekening ????

????Voor meer informatie kijk op de website: www.krimpenerwaard.nl/energietoeslag

Welzijn Krimpenerwaard helpt je graag. Je kunt hiervoor terecht bij één van de welzijnspunten van Welzijn Krimpenerwaard. Kijk op www.welzijnkrimpenerwaard.nl voor de openingstijden van de welzijnspunten ☀️

Kent u mensen die misschien recht hebben op de energietoeslag? Vertel hun er dan over. De gemeente Krimpenerwaard wil dat zo veel mogelijk mensen die recht hebben op de toeslag, deze ook echt ontvangen ????

#energietoeslag#welzijn#toeslag#aanvragen#krimpenerwaard

Archieven

mei 2024
M D W D V Z Z
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Bezoekers

101714
Total Visitors