Woonbond succes

Hogere inkomensgrens sociale huur

De Woonbond heeft vanaf de invoering van de inkomensgrens in 2011 voortdurend aandacht gevraagd voor de knelpunten die deze grens oplevert voor woningzoekenden met een bescheiden middeninkomen. Zij vallen tussen wal en schip. Hun inkomen is niet hoog genoeg om een hypotheek te krijgen of een woning in de vrije sector te kunnen huren, maar de sociale sector is voor hen ontoegankelijk geworden. Op diverse manieren vroegen we aandacht voor de problemen die dit oplevert. We riepen een speciaal meldpunt in het leven, boden de minister rapportages aan over de gevolgen, zochten persaandacht voor het onderwerp en lobbyden ook via de International Union of Tenants in Brussel voor een hogere grens.

Op 26 november 2013 sprak de Tweede Kamer zich in een motie uit voor het optrekken van de inkomensgrens. Voortaan moet 20% van de sociale woningvoorraad worden toegewezen aan bescheiden middeninkomens tot € 38.000 (prijspeil 2012). In dezelfde motie wordt geregeld dat minister Blok naar Brussel moet afreizen om te praten over verdere verruiming van de inkomensgrens naar € 43.000.