Rechthebbenden vragen geen huurtoeslag

    Rechthebbenden vragen geen huurtoeslag

Bijna een vijfde van de rechthebbenden maakt nog steeds geen gebruik van de huurtoeslag. Dat blijkt uit het rapport Niet-gebruik inkomensondersteunende maatregelen door de Stichting Economisch Onderzoek (SEO).Het gebruik van de huurtoeslag neemt wel langzaam toe. Van de huishoudens die in 2003 recht hadden op huurtoeslag, maakte 27 procent er nog geen gebruik van. De recentste cijfers (2009) wijzen uit dat die groep nu geslonken is tot 18 procent.
Niet gebruik onder rechthebbenden van de zorgtoeslag is 17 procent en de langdurigheidstoeslag 60 procent. De SEO onderzocht ook wie die niet-gebruikers zijn. Ten eerste maken werkenden vaker geen gebruik van toeslagregelingen dan gepensioneerden of uitkeringsgerechtigden. Opvallend is het relatief hoge niet-gebruik onder zelfstandigen (zo’n 32 procent).
Misschien denken deze mensen dat ze geen recht hebben op huurtoeslag omdat ze een eigen bedrijf hebben, stellen de onderzoekers. Daarnaast maken vooral jongeren onder de 25 jaar, mensen in loondienst en mensen met een relatief hoog vermogen (van meer dan € 10.000,-, maar dat wel lager is dan de gehanteerde vermogensgrens), geen gebruik van de huurtoeslag. Waarom doen ze dat niet? vroegen de onderzoekers zich af. Om zeer uiteenlopende redenen. Sommige mensen kennen de regelingen niet. Anderen denken er niet voor in aanmerking te komen. Er zijn ook mensen die niet aanvragen omdat zij bang zijn voor de financiële gevolgen van een verkeerde inschatting van hun inkomen. Liever dan het riskeren van achteraf een grote som geld terug te moeten betalen, vragen ze de toeslag helemaal niet aan.
Tot slot zijn er ook mensen die te veel problemen hebben om regelingen aan te vragen en die de regie over hun leven (en financiële administratie) zijn verloren. Het SEO onderzoek is momenteel onderdeel van de besprekingen over de Wet op de Zorgtoeslag in de Eerste Kamer.

Bron: Woonbondig