Gluurverhoging voor 2012 van de baan

Woonbondpersbericht

Gluurverhoging voor 2012 van de baan

Het is minister Spies niet gelukt om het wetsvoorstel dat een extra huurverhoging van 5% mogelijk maakt voor inkomens vanaf 43 duizend euro (de gluurverhoging) door het parlement te loodsen. Het voorstel moet nog steeds besproken worden in de Eerste Kamer, die deze week met reces is gegaan. De minister geeft in een brief aan de Tweede Kamer nu aan dat ze er naar streeft het wetsvoorstel met ingang van 1 januari 2013 in werking te laten treden.

Dit uitstel betekent in de praktijk dat extra huurverhogingen niet mogelijk zijn voor 1 juli 2013. Huurverhogingen per 1 januari zijn wettelijk onmogelijk omdat verhuurders maar een keer per jaar een huurverhoging door mogen voeren. De laatste huurverhoging (2,3%) dateert van 1 juli 2012.

Woonbond fel tegen gluurverhoging De Woonbond is fel gekant tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging omdat er voor mensen met een bescheiden middeninkomen nauwelijks alternatieven zijn op de koopmarkt of in de vrije sector. Het doel dat het kabinet met deze huurverhoging nastreeft – de doorstroming op gang brengen – komt door de extra huurverhoging geen stap dichterbij. Daarnaast betekent de huurverhoging een forse inbreuk op de privacy van huurders, omdat de Belastingdienst daarvoor inkomensgegevens aan verhuurders moet verstrekken. Tenslotte is de gluurverhoging een botte, willekeurige maatregel die zal leiden tot ongewenst strategisch gedrag. De acties en inhoudelijke argumenten van de Woonbond en anderen hebben ertoe geleid dat de gluurverhoging dit jaar niet zal worden ingevoerd.

Uitstel biedt kansen voor beter huurbeleid Het uitstel betekent dat een grote groep huurders niet geconfronteerd wordt met zeer forse huurverhoging. Maar bovendien biedt het de mogelijkheid om na de verkiezingen te kiezen voor een ander huurbeleid. Woonbonddirecteur Ronald Paping: “De Woonbond heeft duidelijke ideeën over een beter en socialer huurbeleid voor de komende jaren; ideeën die in lijn zijn met het breed gedragen woningmarktplan voor de langere termijn Wonen 4.0. Door de huursombenadering met een maximale stijging van 1% boven inflatie (inclusief het effect van nieuwe verhuringen) wordt de verhouding tussen huurprijs en kwaliteit verbeterd en de doorstroming bevorderd.”

Twee soorten gluurverhoging Na het zomerreces behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel dat de 1 % extra huurverhoging voor inkomens tussen 33 en 43 duizend euro regelt. Het voorstel over de 5% extra huurverhoging voor hogere inkomens is al door de Tweede Kamer goedgekeurd. De Eerste Kamer heeft daar nog niet over gestemd. Dit wil de senaat pas doen als er meer bekend is over de andere ‘gluurverhogingswet’ van 1%.

Ook economen kritisch over effect Ook het economisch bureau van de ING liet zich deze week kritisch uit over de inkomensafhankelijke huurverhoging. Er wonen 600 duizend mensen die meer dan 33 duizend euro verdienen in een sociale huurwoning. Maar voor die groep zijn er op de markt slechts 93 duizend betaalbare koopwoningen beschikbaar, aldus ING. Gevolg zal zijn dat ‘scheefwoners’ meer huur gaan betalen, maar tegelijkertijd gewoon in hun woning blijven zitten.

Amsterdam, 11 juli 2012