Informatieboekje voorjaar 2023

Ledenjaarvergadering

Uitnodiging Ledenvergadering 2021/2022 van Huurdersbelangenvereniging Lekkerkerk

De vergadering wordt gehouden in hotel restaurant de Witte Brug te Lekkerkerk op dinsdag 20 juni aanstaande

Aanvang 19.30 uur.  Zaal open 19.00 uur.

Alle stukken behorende bij deze vergadering zijn te lezen op de website van de
HBV Lekkerkerk
www.hbvlekkerkerk.nl 
Wilt u een papieren of digitale versie van deze stukken ontvangen kunt u
deze aanvragen bij Mevr. A. de Bruin per mail of per telefoon.
Jan Ligthartstraat 16, 2941 GP  Lekkerkerk. Telefoon 0180-663182 
E-mail: annie@hbvlekkerkerk.nl

Wij nodigen alle leden van harte uit deze vergadering bij te wonen.
Meldt u zich hiervoor aan via bovenstaand adres, mail of telefoonnummer 
bij  mevr. A. de Bruin

Agenda Jaarvergadering HBVL 2021 -2022 gehouden op 20 juni 2023
Locatie: Witte Brug, Kerkweg 138
Aanvang 19.30 Zaal open 19.00

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. In en uitgaande stukken
 5. Notulen algemene ledenvergadering 2019 – 2020
 6. Jaarverslag 2021
 7. Jaarverslag 2022
 8. Financieel verslag 2021
 9. Financieel verslag 2022
  10.Verkiezing kascontrolecommissie
  11.Verkiezing bestuursleden 2023
  Mevr. de Bruin aftredend en herkiesbaar
  Mevr. v/d Pol aftredend en herkiesbaar
  Dhr. Verkaik aftredend en herkiesbaar
  Mevr. Meinema aftredend en herkiesbaar
  Aftredend en niet herkiesbaar dhr. Veen
  Dhr. van Milligen heeft zich beschikbaar gesteld om toe te treden
  tot het bestuur
  Dhr. Mudde heeft zich beschikbaar gesteld voor extern penningmeester
 10. Contributie
 11. Goedkeuring Statuten HBV Lekkerkerk
 12. Pauze
  15.Wat verder ter tafel komt
 13. Rondvraag
 14. Sluiting
  Alle stukken behorende bij deze vergadering zijn te lezen op de website van de
  HBV Lekkerkerk https://www.hbvlekkerkerk.nl/
  Wilt u een papieren of digitale versie van deze stukken ontvangen kunt u
  deze aanvragen bij Mevr. A. de Bruin per mail of per telefoon.
  Jan Ligthartstraat 16, 2941 GP Lekkerkerk. Telefoon 0180-663182
  E-mail: annie@hbvlekkerkerk.nl
  Wij nodigen alle leden van harte uit deze vergadering bij te wonen.
  Meldt u zich hiervoor aan via bovenstaand adres, mail of telefoonnummer
  bij mevr. A. de Bruin,

Jaarvergadering 2023

Zet vast in uw agenda, 20 juni aanstaande is de jaarvergaderingen van de Huurdersbelangenvereniging Lekkerkerk 2022 en 2021.
Aanvang 19.30 uur in de Witte Brug te Lekkerkerk. Zaal open 19.00 uur.
Nadere berichten en stukken behorende bij vergadering volgen.

Huursverhogingen 2023

Niet langer inflatievolgende huurverhoging

11 januari 2023

De huurverhoging van 2023 volgt niet de inflatie, maar de gemiddelde loonstijging. De meeste sociale huurders kunnen dit jaar een huurverhoging van maximaal 3,1% krijgen.

Huurprijzen in 2023
Getty Images

In 2022 was de inflatie historisch hoog. Mede onder druk van de Woonbond is de regering afgestapt van een jaarlijkse huurverhoging die gebaseerd is op de inflatie. Anders zouden er per 1 juli huurstijgingen volgen van ruim 11%.

Huurverhoging volgt gemiddelde loonstijging

Het nieuwe beleid is dat de jaarlijkse huurverhoging de gemiddelde loonstijging van het voorafgaande jaar volgt. In 2022 was er een gemiddelde loonstijging van 3,1%.

Sociale huur

Huur je een woning met een gereguleerde huurprijs? Dan mag de huur per 1 juli 2023 met maximaal 3,1% omhoog. Tenzij je een lage huur hebt of een relatief hoog inkomen. Bij een huur die lager is dan €300 per maand mag de huur met maximaal 25 euro stijgen. Bij een relatief hoog inkomen is dit maximaal 50 of 100 euro per maand.  Lees meer.

Voor corporaties geldt dat de gemiddelde huurverhoging van hun sociale huurwoningen (de huursom) niet hoger mag zijn dan 2,6%.

Vrijesectorhuur

Huur je een woning met een geliberaliseerde huurprijs?  Dan mag je huur met maximaal 4,1% omhoog. Voor de vrije sector heeft de overheid bepaald dat de jaarlijkse huurstijging 1% bóven de gemiddelde loonstijging mag liggen.

Huurverlaging voor specifieke groep corporatiehuurders

Een specifieke groep sociale huurders van woningcorporaties krijgt per 1 juli 2023 huurverlaging in plaats van huurverhoging. Het gaat om sociale huurders met een laag inkomen én een huur boven de €575. Lees meer over eenmalige huurverlaging.

JAARLIJKSE HUURVERHOGING

Informatieboekje december 2022

Archieven

november 2023
M D W D V Z Z
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Bezoekers

67032
Total Visitors