Minister wil Vestia aanpakken en regels verscherpen

Minister wil Vestia aanpakken en regels verscherpen

Minister Spies wil een diepgravend onderzoek naar de gang van zaken bij Vestia. Hierbij wordt ook gekeken naar de afkoopregeling van ex-topman Erik Staal van 3,5 miljoen euro. Dit bleek tijdens het debat over het Vestia-debacle dat op 8 maart in de Tweede Kamer plaatsvond.

Alle politieke partijen spraken zich in harde bewoordingen uit over de manier waarop bij Vestia werd gegokt met volkshuisvestingsgeld. Er werd gevraagd om onderzoek en maatregelen, die er op korte termijn ook lijken te komen.

Er is al een ‘forensisch onderzoek’ gestart, waarbij ook wordt onderzocht of er strafrechtelijke overtredingen zijn gepleegd. In dit onderzoek worden niet alleen ex-topman Staal, maar ook de toezichthouders doorgelicht.

Daarnaast gaan de minister en Tweede Kamer zich vanaf april buigen over een nieuwe Woningwet. Er wordt al tien jaar lang over deze wet gesproken, maar dat heeft tot nu toe niet tot een nieuwe wet geleid. Hierdoor is het toezicht op corporaties beperkt, één van de vermoedelijke oorzaken van de Vestia-affaire. Ten slotte kondigde CDA-Kamerlid Van Bochove een parlementaire enquête naar de corporatiesector aan, wat door een meerderheid van de Tweede Kamer werd gesteund.

Emotioneel debat

Opvallend in het debat waren niet alleen de harde woorden waarmee Vestia door Kamer en minister de oren werd gewassen, maar ook de emotie die hiermee gepaard ging. Het eerste deel van Spies’ betoog zat zo vol van ingehouden woede dat de Kamerleden ademloos aan haar lippen hingen. Hoewel de minister begon met de opmerking dat zij niet alle details openbaar kon maken, was haar verhaal daarna een ondubbelzinnige veroordeling van de bestuurscultuur van Vestia, waarbij het intern toezicht tot een minimum was teruggebracht en toezicht van buitenaf vooral als lastig werd gezien. Hier wordt onmiddellijk verandering in gebracht.