Ledenvergadering 8 augustus 2023

Ledenvergadering dinsdag 8 augustus 2023  in ontmoetingsruimte Park Plaza Koninginneweg 11

Wij roepen de leden van Huurdersbelangenvereniging Lekkerkerk op om aanwezig te zijn op een notarieel wettig verplichte ledenvergadering i.v.m. de goedkeuring van de nieuwe statuten.

Agenda

1.            Opening

2.            Vaststelling statuten

3.            Sluiting

Mochten niet het wettelijk verplichte aantal leden aanwezig zijn wordt aansluitend een tweede vergadering gehouden.

Agenda

1.            Opening

2.            Vaststelling statuten

3.            Sluiting

Aanvang eerste vergadering 19.30 uur.  Zaal open 19.00 uur.