Jaarvergadering 2023

Zet vast in uw agenda, 20 juni aanstaande is de jaarvergaderingen van de Huurdersbelangenvereniging Lekkerkerk 2022 en 2021.
Aanvang 19.30 uur in de Witte Brug te Lekkerkerk. Zaal open 19.00 uur.
Nadere berichten en stukken behorende bij vergadering volgen.