Salderen gaat door tot 2023

29 april 2019

Minister Wiebes van Economische Zaken heeft laten weten de salderingsregeling tot 2023 in stand te houden. Dat is drie jaar langer dan was voorzien in het Regeerakkoord.  Dat is goed nieuws voor mensen met zonnepanelen op hun dak. Toch blijft het afschaffen van de salderingsregeling een risico voor huurders in een Nul-op-de-meter woning.

De Salderingsregeling houdt in dat je op jaarbasis de opgewekte stroom van je zonnepanelen af kan trekken van je eigen gebruik. Je betaalt  hier dus niet voor, ook geen energiebelasting. Alleen over je netto verbruik (afgenomen stroom minus teruggeleverde stroom) betaal je de kosten voor het verbruik en de energiebelasting. Een simpele en voordelige regeling.

Geleidelijk afgebouwd

Per 1 januari 2023 wordt de salderingsregeling geleidelijk afgebouwd. Dat wil zeggen dat het voordeel dat huishoudens en bedrijven ontvangen op hun energiebelastingen – in ruil voor het terugleveren aan het net – elk jaar iets minder wordt. Uiteindelijk wordt dat voordeel 0 en ontvang je alleen een vergoeding van de energieleverancier voor de teruggeleverde zonnestroom. Dat zal in 2031 het geval zijn.

Wat gebeurt er met Nul-op-de-meter woningen?

De grote vraag is wat er gebeurt met Nul-op-de-meter (NOM) woningen als de salderingsregeling verdwijnt. Dit zijn woningen die minstens zo veel energie moeten opleveren als verbruiken. Huurders betalen voor een dergelijke woning een Energieprestatievergoeding (EPV) in plaats van een energierekening. Met dit bedrag kan een verhuurder de investering in de verduurzamende renovatie terugverdienen. Voor de huurder kan dit uit als de energierekening inderdaad verdwijnt en de EPV lager is dan de energierekening was. Door het geleidelijk afschaffen van de salderingsregeling wordt dat een stuk moeilijker. Bij NOM-woningen ligt het dak vaak vol met zonnepanelen. Het afschaffen van de salderingsregeling is hier dus een streep door de rekening. De energierekening zou voor deze huurders weer kunnen stijgen terwijl ze ook een EPV betalen. 

Privacyverklaring.

Privacyverklaring.

 Huurders Belangen Vereniging Lekkerkerk (HBVL) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van HBVL, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt.

HBVL kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

 – Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres.

HBVL verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan HBVL uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit belangenbehartiging in relatie tot u als huurder van een woning bij Woningbouwcorporatie QuaWonen en STEB.

HBVL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

HBVL verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Huurders Belangen Vereniging Lekkerkerk, Postadres: Jan Ligthartstraat 16, 2941 GP Lekkerkerk.

HBVL zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 HBVL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op met Huurders Belangen Vereniging Lekkerkerk, Jan Ligthartstraat 16, 2941 GP  Lekkerkerk.

Energiecoaches in het cultuurhuis Krimpen aan de Lek

Afbeelding

Persbericht.

 

In de Krimpenerwaard heeft een groep van acht mensen een cursus bij de Woonbond gevolgd om energiecoach te worden. Daar hebben zij geleerd hoe je zuiniger met energie kan omgaan en aardig wat geld kan besparen. Niet onbelangrijk, zeker nu de energiekosten de komende tijd wederom gaan stijgen.

Met voorbeelden, een power-point presentatie en vragen over uw thuissituatie, kunnen zij u bijstaan en samen met u naar mogelijkheden tot besparing zoeken. Ook is het mogelijk met een energiecoach een afspraak te maken om bij u thuis een situatie te bekijken waarvan u zelf vindt dat daar te veel energie verloren gaat.

De energiecoaches zijn:

Marco Goudriaan, Krimpen aan de Lek

Gerrit Verkaik, Lekkerkerk

Annie de Bruin, Lekkerkerk

Léon Hoeneveld, Lekkerkerk

Adri Stuurman, Lekkerkerk

Monique Kerkmans, Krimpen aan den IJssel

Sandra Tindal, Krimpen aan den IJssel

Simone Beers, Krimpen aan den IJssel

Wilt u meer weten over uw energieverbruik en hoe het mogelijk wat zuiniger kan, of wilt u een persoonlijk probleem voorleggen, dan bent u op donderdag 18 januari 2018 om 14:00 uur van harte welkom in het Cultuurhuis, de Markt 201, 2931 EC  in Krimpen aan de lek

Voor elke bezoeker ligt een mooi en praktisch boekje klaar, waarin aan de hand van vragen en antwoorden een heleboel bezuinigingssituaties worden voorgesteld. Het initiatief komt vanuit de huurdersbelangen organisaties en wordt financieel ondersteund door de wooncorporatie QuaWonen.

 

 

 

Ventileren en luchten

Ventileren.
Frisse lucht van buiten is over het algemeen ook gezonde lucht.
En dat wil je niet alleen in de zomer, maar ook de winter, als de ramen dicht zijn.       Hoe beter geïsoleerd je huis is, hoe bewuster je moet ventileren.
De meeste woningen van na 1975 zijn al zo kierdicht gebouwd, dat extra aandacht
voor de ventilatie nodig is.

Lucht in huis vervuild en wordt vochtig door gewone dingen die we doen; koken,
Wassen, slapen, douchen.  Een huishouden met vier personen produceert toch wel 10 liter water per dag.

Hoe sterk de lucht vervuild heeft te maken met:
.    Het aantal mensen waarmee je in de woning verblijft en de grootte van de woning;
.    Of er huisdieren zijn; en
.    of er binnen gekookt wordt.
Maar ook een geiser die niet aangesloten is op een ventilatiekanaal is een belangrijke bron van vervuiling

Verversen van lucht is noodzakelijk.
De gevolgen van slechte ventilatie voor de gezondheid kunnen variëren van hoofdpijn een gevoelige ogen
Tot problemen met de ademhaling, allergieën of huidaandoeningen.                           Ook stankoverlast een schimmel kunnen een gevolg zijn van slechte ventilatie.
Een verhuurder die schimmel vorming afdoet met: dan moet je maar beter ventileren  heeft Soms  gelijk, maar niet altijd.
Bouwtechnische oorzaken kunnen zijn van schimmelvorming. Er kan immers sprake zijn van lekkage,
optrekkend vocht vanuit de grond, koudebruggen ( condensatie van warme lucht op een koud oppervlak, bijvoorbeeld  een niet geïsoleerde muur) gebreken in de isolatie of een niet goed werkende ventilatie of verwarming.
Het is belangrijk om dat uit te zoeken.  Voor dat soort gebreken is de verhuurder verantwoordelijk.
Ondertussen kun je als bewoner wel zelf aan de slag met gezondere lucht in huis.

Een aantal tips die u zelf kan uitvoeren:
Ongebruikte zolder weinig ventileren; Kieren dicht.

Badkamer tijdens en kort na het douchen goed ventileren.

Natte oppervlakken droogmaken niet te ver laten afkoelen.

Woonkamer en keuken ventileren bij gebruik.

Ventileren ook zin als het buiten regent en de temperatuur in huis hoger is dan buiten.

Uren ventileren met een open raam heeft geen zin en zorgt dat de slaapkamer te veel afkoelt.

Licht ventileren door een rooster is wel wenselijk.

Tocht kan je het beste voorkomen door te zorgen dat een brede zwakke luchtstroom. Dus geen tochtstrips onder de  binnendeuren.
Een goed systeem is er voldoende verse lucht zonder tocht en lawaai. Ook met de ramen dicht.
Voor een gezond binnenklimaat de filters van de ventilatie box elke maand schoonmaken en eens per jaar vernieuwen.

Ventileren in de winter.
Blijf ook in de winter ventileren! Alles dicht houden zorgt voor een gebrek aan verse lucht. Wondvocht van koken, wassen en douchen kan niet weg. Dit zorgt voor ongezonde lucht in huis en geeft kans op schimmel.

Ventilatie met natuurlijke toevoer en mechanische afvoer.
Toevoer van frisse lucht via de gevel.  Afvoer via een kanaal( natuurlijk of mechanisch).
Doorstroming via binnendeuren. Iedere ruimte moet toe- en afvoer hebben.

Balansventilatie.
Een mechanische ventilatie box zorgt voor evenwicht tussen aan- en afvoer van lucht in de woning. Toevoer van ventielen in de leefruimte. Afvoer afzuiging in de badkamer, keuken, douche en toilet.

Doorstroming via de binnendeuren.                                                                                                                     Ventilatie is een zwakke continue luchtstroom met toe- en afvoer.
Luchten Is met een raam of deur wijd open even snel en veel lucht verversen luchten is maar kort effect.
Tocht is een snelle luchtbeweging en of te koude luchtstroom die als onaangenaam ervaren wordt. Het wordt veroorzaakt door kieren van buiten, maar ook door koude oppervlakten, Waardoor een koudeval ontstaat.
Ook te snel stromende warme lucht (bijvoorbeeld bij balansventilatie) kan als tocht ervaren worden.

Bij hitte: hitteplan
Overdag juist weinig ventileren;
’s nachts luchten/ ventileren.

Bron: Huurwijzer van de Woonbond.

Er zit geld in je huurhuis

Slechte isolatie leidt tot drie keer hoger gasverbruik

Het gasverbruik ligt bij een slecht geïsoleerd huis drie keer hoger dan bij een goed geïsoleerd huis. Dat scheelt per jaar 975 euro aan stookkosten. Om dit aan te pakken, roept de Woonbond huurders op om samen met verhuurders aan de slag te gaan met het beter isoleren van woningen. Vandaag start de campagne ‘Er zit geld in samen isoleren’ waarbij de Woonbond groepen huurders inspireert en ondersteunt om samen met verhuurders energiebesparende maatregelen te nemen.


Gratis professionele ondersteuning
Huurders worden in de campagne aangespoord deze zomer te gebruiken om met andere bewoners te overleggen en ideeën te ontwikkelen om samen energie te besparen. Vervolgens kunnen huurders met een plan naar de verhuurder stappen. Veel huurders weten niet goed wat de mogelijkheden zijn en hoe je de verhuurder zover krijgt dat hij meewerkt. Daarom biedt de Woonbond serieuze bewonersgroepen gratis professionele ondersteuning.

Energiecoaches van de Woonbond
De Woonbond-energiecoaches worden steeds vaker door corporaties ingeschakeld om huurders te informeren of over de streep te trekken bij renovatieplannen met energiebesparende maatregelen. Sommige coaches hebben zelfs een belangrijke rol bij het maken van prestatieafspraken over energie tussen corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties. Daarnaast maken zij websites, facebookpagina’s, diverse publicaties, doen huisbezoeken, flyeren op evenementen en geven voorlichting op beurzen. Schakel een Energiecoach van de Woonbond in!

100ste bezoek van de Energiebus

In mei vond het 100ste bezoek van de Energiebus plaats. De Energiebus is een initiatief van de Woonbond om energiebesparende maatregelen aan woningen snel en duidelijk in kaart te brengen. Aan het eind van de dag levert dit een concreet plan op voor energiebesparing. De meeste bezoeken leverde toezeggingen of concrete afspraken over energiebesparing met de verhuurder op. In sommige gevallen leidde het bezoek van de Energiebus zelfs tot energiebesparende renovaties, zoals in onder meer Haastrecht, Huizen, Zeist en Zwolle.

Archieven