Er zit geld in je huurhuis

Slechte isolatie leidt tot drie keer hoger gasverbruik

Het gasverbruik ligt bij een slecht geïsoleerd huis drie keer hoger dan bij een goed geïsoleerd huis. Dat scheelt per jaar 975 euro aan stookkosten. Om dit aan te pakken, roept de Woonbond huurders op om samen met verhuurders aan de slag te gaan met het beter isoleren van woningen. Vandaag start de campagne ‘Er zit geld in samen isoleren’ waarbij de Woonbond groepen huurders inspireert en ondersteunt om samen met verhuurders energiebesparende maatregelen te nemen.


Gratis professionele ondersteuning
Huurders worden in de campagne aangespoord deze zomer te gebruiken om met andere bewoners te overleggen en ideeën te ontwikkelen om samen energie te besparen. Vervolgens kunnen huurders met een plan naar de verhuurder stappen. Veel huurders weten niet goed wat de mogelijkheden zijn en hoe je de verhuurder zover krijgt dat hij meewerkt. Daarom biedt de Woonbond serieuze bewonersgroepen gratis professionele ondersteuning.

Energiecoaches van de Woonbond
De Woonbond-energiecoaches worden steeds vaker door corporaties ingeschakeld om huurders te informeren of over de streep te trekken bij renovatieplannen met energiebesparende maatregelen. Sommige coaches hebben zelfs een belangrijke rol bij het maken van prestatieafspraken over energie tussen corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties. Daarnaast maken zij websites, facebookpagina’s, diverse publicaties, doen huisbezoeken, flyeren op evenementen en geven voorlichting op beurzen. Schakel een Energiecoach van de Woonbond in!

100ste bezoek van de Energiebus

In mei vond het 100ste bezoek van de Energiebus plaats. De Energiebus is een initiatief van de Woonbond om energiebesparende maatregelen aan woningen snel en duidelijk in kaart te brengen. Aan het eind van de dag levert dit een concreet plan op voor energiebesparing. De meeste bezoeken leverde toezeggingen of concrete afspraken over energiebesparing met de verhuurder op. In sommige gevallen leidde het bezoek van de Energiebus zelfs tot energiebesparende renovaties, zoals in onder meer Haastrecht, Huizen, Zeist en Zwolle.