Actiedag voor meer banen

Actiedag voor meer koopkracht

Vrijdag, 1 mei 2015, organiseerde de FNV een actiedag ‘Koopkracht en echte Banen’. De stijgende huren hebben de afgelopen jaren gezorgd voor een grote aantasting van de koopkracht van huurders. De Woonbond steunt daarom de oproep van de FNV en was ook aanwezig op de actiedag.

De huren stegen de afgelopen twee jaar gemiddeld bijna tien procent. De Woonbond maakt zich dan ook ernstige zorgen over de koopkracht bij veel huurders

‘Een steeds groter deel van het inkomen gaat naar het betalen van de huur.’ Zegt Ronald Paping, directeur van de Nederlandse Woonbond. ‘Huurders zitten financieel in de knel.’ Eerder dit jaar stelde FNV-voorzitter Ton Heerts, tijdens een manifestatie in januari, ook al dat de koopkracht van werknemers die in een huurhuis wonen ernstig is aangetast door de huurstijgingen. Heerts: “Wij voeren campagne voor meer koopkracht. Dat betekent ook stoppen met die steeds maar doorgaande huurverhogingen, waardoor mensen soms al meer dan de helft van hun inkomen kwijt zijn aan wonen.”

De FNV en de Nederlandse Woonbond waarschuwen al jaren voor de dramatische gevolgen van het huurbeleid. Jaarlijks vreet de huurverhoging voor lagere inkomens ongeveer 1% koopkracht op.

Woonbond succes

Hogere inkomensgrens sociale huur

De Woonbond heeft vanaf de invoering van de inkomensgrens in 2011 voortdurend aandacht gevraagd voor de knelpunten die deze grens oplevert voor woningzoekenden met een bescheiden middeninkomen. Zij vallen tussen wal en schip. Hun inkomen is niet hoog genoeg om een hypotheek te krijgen of een woning in de vrije sector te kunnen huren, maar de sociale sector is voor hen ontoegankelijk geworden. Op diverse manieren vroegen we aandacht voor de problemen die dit oplevert. We riepen een speciaal meldpunt in het leven, boden de minister rapportages aan over de gevolgen, zochten persaandacht voor het onderwerp en lobbyden ook via de International Union of Tenants in Brussel voor een hogere grens.

Op 26 november 2013 sprak de Tweede Kamer zich in een motie uit voor het optrekken van de inkomensgrens. Voortaan moet 20% van de sociale woningvoorraad worden toegewezen aan bescheiden middeninkomens tot € 38.000 (prijspeil 2012). In dezelfde motie wordt geregeld dat minister Blok naar Brussel moet afreizen om te praten over verdere verruiming van de inkomensgrens naar € 43.000.

nieuwsbrief mei 2015

Klik hier voor nieuwsbrief

Nieuwsbrief november 2013

aparte bladen WEBSITE

Gluurverhoging 2013 in strijd met de wet

De belastingdienst heeft in 2013 in strijd met de wet de inkomensgegevens van alle huurders gebruikt voor de uitvoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Dat is de conclusie van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) na onderzoek op verzoek van de Woon bond.

Minister Blok heeft naar aanleiding van het onderzoek van het CBP een nieuwe werkwijze in 2014 aangekondigd. Woonbonddirecteur Ronald Paping:  ‘Het verzoek van de Woonbond heeft dus geleid  tot concrete aanpassingen. maar de inkomensafhankelijke huurverhoging blijft een willekeurige en privacy schendende maatregel’ De Woonbond heeft voor de invoering van de ‘gluurverhoging’ herhaaldelijk aangegeven dat de wet in strijd is met de privacy wetgeving en buiten proportioneel.  De politiek heeft zich hier -naar nu blijkt ten onrechte- niets van aangetrokken. Er waren adviezen nodig van twee hoge colleges (CBP en de Ombudsman) om het kabinet te bewegen maatregelen te nemen. De belastingdienst heeft naar aanleiding van het onderzoek van het CBP aangegeven in 2014 alleen nog inkomensgegevens beschikbaar te stellen voor verhuurders die van te voren kenbaar hebben gemaakt dat zij de gluurverhoging willen doorvoeren. Vorig jaar werden de gegevens van alle huurders in Nederland ‘klaargezet’. Verder krijgen huurders in april bericht van de belastingdienst als hun verhuurder voor hun woonadres een indicatie over de inkomens- gegevens heeft gekregen. Zo worden huurders geïnformeerd dat hun gegevens aan de verhuurder zijn verstrekt. Veel huurders waren hier vorig jaar niet van op de hoogte. Het CPB zal controleren in hoeverre de belastingdienst met deze voor genomen handelwijze voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Privacy aantasting blijft bestaan

De Woonbond is blij dat er stappen zijn gezet om de privacy van huurders beter te waarborgen, maar betreurt dat het nog steeds mogelijk is dat huurders van huurwoningen in de vrijesector of van woningen waarvoor al de maximale huurprijs wordt betaald, onterecht worden geconfronteerd met gegevensuitwisseling en een gluurverhoging. Het CBP concludeert dat in 2013 ten minste 12 procent van de woningvoorraad niet in het bestand opgenomen had mogen worden. Omdat er geen registers bestaan van geliberaliseerde huurwoningen, is het voor de belastingdienst niet mogelijk deze categorie uit te sluiten. Huurders moeten dan zelf aan de bel trekken.

Bron: Woonbondig maart 2014

 

Archief