Stukken jaarvergadering HBV 14 mei 2024

Agenda jaarvergadering 14 mei 2024

Financiële bestanden

Begroting 2023 – 2024 en Resultatenrekening 2023 – 2024
Huurders Belangen Vereniging Lekkerkerk
Bgr 2023 Rek 2023 Rek 2024 Bgr 2024 
Opbrengsten     
Bijdragen    14.399,44     14.776,83  14.948,81    14.776,83
Rente              5,26       182,46        180,00
     
Totaal opbrengsten      14.399,44     14.782,09   15.131,27      14.956,83  
     
Kosten     
Administratiekosten        710,00         829,54        64,13        800,00
IT kosten      3.800,00       3.122,48       182,75      2.500,00
Promotiekosten      3.200,00       1.765,59             –        1.500,00
Reiskosten        500,00         121,87             –          250,00
Vergaderkosten      9.250,00       6.850,82        19,78      7.000,00
Opleidingskosten      1.575,00                –               –          500,00
Representatiekosten      1.100,00       1.090,95             –        1.100,00
Verzekeringen        625,00         606,90       122,90        625,00
Kontributies      1.800,00       1.680,45    1.801,53      1.800,00
Advieskosten        600,00         560,50             –          600,00
Rente               –                  –               –                 –  
     
Totaal kosten      23.160,00     16.629,10     2.191,09      16.675,00  
            
Resultaat        -8.760,56      -1.847,01   12.940,18       -1.718,17  

Notulen jaarvergadering 2023


Notulen Jaarvergadering HBVL 2023

Deze jaarvergadering gaat zoals tijdens de jaarvergadering 2022 afgesproken over 2021 en 2022

Aanwezig: Het voltallige bestuur, 5 leden, mevr. Veen en dhr. Mudde

Afwezig met kennisgeving: dhr. en mevr. v/d Hoven

 1.   Opening

Dhr. v/d Ham opent de vergadering en heet iedereen welkom

 •   Vastellen agenda

Deze wordt ongewijzigd vastgesteld

 •   Mededelingen

Er zijn geen mededelingen

 •   In en uitgaande stukken

Er zijn geen in en uitgaande stukken

 •   Notulen jaarvergadering 23 maart 2022

Notulen worden ongewijzigd aangenomen

 •   Notulen extra ledenvergadering 23 maart 2022

Notulen worden ongewijzigd aangenomen

 •   Jaarverslag 2021

Jaarverslag wordt ongewijzigd aangenomen

 •   Jaarverslag 2022

Jaarverslag wordt ongewijzigd aangenomen

 •   Financieel verslag 2021

Deze wordt ongewijzigd aangenomen

 1.  Financieel verslag 2022

Deze wordt ongewijzigd aangenomen

 1.  Kascontrole 2021

Mevr. v/d Pol geeft goedkeuring namens de kascontrolecommissie en er wordt decharge verleend door de vergadering

 1.  Kascontrole 2022

Mevr. v/d Pol geeft goedkeuring namens de kascontrolecommissie en er wordt decharge verleend door de vergadering

 1.  Verkiezing kascontrolecommissie

Dhr. van Vliet blijft nog een jaar en mevr. v/d Pol is bereid met goedkeuring van de vergadering nog een termijn van 2 jaar plaats te nemen in de kascontrolecommissie

 1.  Verkiezing bestuursleden 2023

Mevr. de Bruin wordt unaniem gekozen voor een nieuwe periode van 4 jaar

Mevr. v/d Pol wordt unaniem gekozen voor een periode van 4 jaar

Dhr. Verkaik wordt unaniem herkozen voor een periode van 4 jaar

Mevr. Meinema wordt unaniem herkozen voor een periode van 4 jaar

Dhr. Veen neemt afscheid van de HBVL, hij heeft 41 jaar deel uitgemaakt van het bestuur en lang de penningmeester geweest.

Hij heeft er altijd voor gezorgd dat er een gezond vereniging was ondanks dat er in het begin weinig financiële middelen waren en laat het goed achter voor zijn opvolger

Hij was ook verantwoordelijk dat het HBVL Nieuws gedrukt werd en heeft ook altijd zorg gedragen voor de computers.

Dhr. v/d Ham geeft hem een mooie kaart met alle namen van de bestuursleden ter herinnering en een mooie waardebon voor hem en ook een bloemenbon voor zijn vrouw.

Dhr. van Milligen draait al enige tijd mee in het bestuur tot ieders tevredenheid en wordt nu door de vergadering gekozen door de vergadering als bestuurslid voor 4 jaar

Dhr. Mudde heeft aangegeven het penningmeesterschap over te willen nemen waar de HBVL zeer blij mee. Dhr. Mudde is geen huurder en zal dit werk extern gaan verrichten.

De vergadering geeft goedkeuring dat dhr. Mudde dit gaat doen

 1.  Contributie

De contributie blijft  € 0,00

 1.   Goedkeuring statuten

Aangezien de statuten gewijzigd zijn door de notaris moeten ze nogmaals worden goedgekeurd worden door de vergadering.

Deze nieuwe versie wordt goedgekeurd door de vergadering

 1.   Wat verder ter tafel komt

Geen inbreng

 1.  Rondvraag

Geen inbreng

 1.   Sluiting

Dhr. v/d Ham sluit de vergadering om 20.00

Jaarverslag Huurdersbelangenverenging 2023

Archieven

mei 2024
M D W D V Z Z
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Bezoekers

116126
Total Visitors