Huur bevriezen of verlagen voor bepaalde groep huurders

Eind vorig jaar is er een Sociaal Huurakkoord afgesloten en hierin is opgenomen de mogelijkheid om de huur te bevriezen of te verlagen voor bepaalde groepen huurders.

In afwachting van wetgeving voor tijdelijke huurverlaging en tijdelijke huurbevriezing kunnen huurders bezwaar maken op de huurverhoging 2019 als zij behoren bij de doelgroepen zoals geformuleerd in het Sociaal Huurakkoord. Zij leveren een inkomensverklaring 2018 en eventueel een uittreksel BRP ( basis registratie personen ) met gezinssamenstelling als bewijs.

Ale een huurder een inkomen heeft wat recht geeft op huurtoeslag en een huur heeft boven de aftoppingsgrens van € 607,46 voor 1 of 2 – persoonshuishoudens en € 651,03 voor 3 of meerpersoonshuishoudens kan er huurbevriezing worden aangevraagd.

Voor Lekkerkerk is dit de belangrijkste en moet elk jaar opnieuw worden aangevraagd

Het is ook mogelijk als u een inkomen heeft tussen de huurtoeslaggrens ( € 22.700 voor 1- persoonshuishouden, € 30.825 voor meer persoonshuishoudens, € 22.675 voor 1 – persoonshuishoudens die de AOW leeftijd hebben bereikt en € 30.800 voor meer persoonshuishoudens die de AOW leeftijd hebben bereikt ) en € 42.436 en een huur die hoger is dan € 720,42 netto is het mogelijk om huurbevriezing te krijgen.

Huurverlaging

Als een huurder recht heeft op huurtoeslag en een huur heeft boven de € 720,42 is het mogelijk om de huur te verlagen tot deze grens

Als een huurder een inkomen heeft dat recht geeft op huurtoeslag en in een woning woont met een huur boven de € 720,42 waar de streefhuur hier onder valt dan is kan Qua Wonen de huur verlagen naar de streefhuur

Als een huurder tijdelijk een inkomen heeft dat recht geeft op huurtoeslag en woont in een woning met een huur boven de € 720,42 dan kan Qua Wonen een tijdelijke huurkorting aanbieden.

Huurder moet zelf het initiatief nemen om huurbevriezing of huurverlaging aan te vragen.

Als u denkt hiervoor in aanmerking denkt te komen kunt u contact opnemen met Qua Wonen