FNV en Woonbond woedend over botte huurverhoging

‘Een onacceptabel botte maatregel’. Dat is het vernietigende oordeel van vakcentrale FNV en de Woonbond over het kabinetsplan dat het verhuurders mogelijk maakt de huur met 5% extra op de inflatie te verhogen voor huishoudens met een inkomen boven de 43.000 euro. In een gepeperde brief roepen zij de Tweede Kamer op ’deze maatregel met kracht van de hand te wijzen’.

Volgens FNV en Woonbond leidt het kabinetsplan al gauw tot een koopkrachtverlies van 300 euro in 2012 en tot een veelvoud van dat bedrag in de jaren daarna. Dat treft naar schatting 300.000 tot 400.000 huishoudens en dus meer dan twee keer zoveel personen.

In de brief aan de Tweede Kamer schrijven de bonden dat ’de huren in één klap worden verhoogd, in een huurmarkt die vastzit.’ Zij wijzen erop dat als gevolg van de vastzittende huurmarkt er voor deze groepen veelal geen betaalbare alternatieven zijn.

FNV en Woonbond staan overigens niet alleen in hun kritiek. In de brief aan de Tweede Kamer verwijzen zij ook naar het College Bescherming Persoonsgegevens en de Raad van State die vanwege andere aspecten uitermate kritisch op het wetsvoorstel hebben gereageerd. Woonbonddirecteur Ronald Paping: ‘Het is ongehoord dat verhuurders al inkomensindicaties van hun huurders krijgen terwijl de wet nog niet is goedgekeurd door de Tweede- en Eerste Kamer’.

Integrale aanpak woningmarkt ontbreekt

Als een rode draad door de brief loopt de constatering dat Nederland een integrale aanpak van de woningmarkt ontbeert, terwijl alleen daarmee de woningmarkt weer vlot kan worden getrokken. ’Dat is niet alleen in het belang van huurders en kopers, maar ook in het belang van de bouwsector die kampt met een sterk teruglopende werkgelegenheid,’ aldus de FNV.

Breed front komt op voor huisvesting middeninkomens

De onrust over de positie van de middeninkomens op de woningmarkt neemt toe. Verhuurders, huurders en gemeenten roepen de Tweede Kamer in een gezamenlijke brief op minister Spies er toe te bewegen de inkomensgrens voor sociale huurwoningen te verhogen.

Dan kunnen woningcorporaties huishoudens met een laag middeninkomen weer aan een woning helpen. Donderdag 2 februari overlegt minister Spies er weer over met de Tweede Kamer, die eerder de zorgen over de huisvesting van middeninkomens deelde.

Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties, de Woonbond, de VNG, het Stedennetwerk van 32 steden en de vier grote gemeenten wijzen de Tweede Kamer er samen op dat de huidige inkomensgrens (€ 34.085) ertoe leidt dat huishoudens met een inkomen daarboven ‘tussen wal en schip vallen’. Die huishoudens komen niet in aanmerking voor een sociale huurwoning, maar kunnen ook niet overstappen naar de commerciële huursector of de koopsector.

Probleemgevallen

De Woonbond overhandigt op 2 februari ruim 4.000 meldingen van gedupeerden (binnengekomen bij het meldpunt ikwilookwonen.nl) aan minister Spies. Dat gebeurt voorafgaand aan het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer.

Terug naar Brussel

Niets staat minister Spies in de weg om de Europese Commissie een hogere inkomensgrens voor te stellen. Juridische deskundigen bevestigen dat een andere inkomensgrens mogelijk is als Nederland zelf met een voorstel komt dat voldoet aan de voorwaarden voor staatssteun. De Tweede Kamer heeft eerder in een motie toenmalig minister Donner gevraagd naar Brussel af te reizen om daar een hogere inkomensgrens af te spreken.

Zie ook:

Meldpunt voor gedupeerden van de inkomensgrens: www.ikwilookwonen.nl

Lagere energierekening en meer comfort

Veel mensen betalen zich blauw aan verwarmingskosten en zitten toch in de kou. Een telefoontje naar de Energielijn of een bezoek van de Energiebus van de Woonbond kan uitkomst bieden.

Energiekosten zijn de afgelopen jaren fors gestegen en stijgen de komende jaren door. Besparen op energieverbruik kan dan ook flink in de kosten schelen.

U kunt de Energielijn (020-5517722, ma t/m do) bellen voor tips en adviezen of de Energiebus inschakelen. Deze bus rijdt op verzoek door het land en stopt op initiatief van een groep huurders in straten en buurten.

De medewerkers van de Energiebus gaan na hoe het ervoor staat met de isolatie, ventilatie en de verwarmingsinstallatie. Een specialist doet technisch onderzoek om inzicht te krijgen in het energieverbruik, en stelt in samenspraak met de bewoners een advies op. Door het aanbrengen van dubbel glas, dak- en gevelisolatie, ventilatiesystemen, HR ketels en warmtepompen kan vaak veel winst worden behaald.

Oog voor wensen van bewoners

Warmere voeten in huis? Minder vocht in de badkamer? De medewerkers van de Energiebus beperken zich niet tot technisch onderzoek, maar luisteren ook naar de wensen van bewoners. De verhuurder heeft belang bij een goedkope route naar een beter energielabel, terwijl de huurder vooral meer wooncomfort en een lagere energierekening wil. In het advies van de Energiebus komen beide belangen samen, maar staan de bewonerswensen voorop.

Veel verhuurders aan de slag met advies

Het advies wordt teruggekoppeld aan de verhuurder, die daar in veel gevallen mee aan de slag gaat. Dat levert huurders een lagere energierekening op, maar ook woning waar het prettiger wonen is. En natuurlijk levert energiebesparing ook een bijdrage aan een beter milieu.

Woonlastenwaarborg: energiebesparing = lagere woonlasten

Huurt u van een woningcorporatie? Dan is het goed te weten dat in de corporatiesector met de zogenaamde woonlastenwaarborg wordt gewerkt. Dit is een garantie van woningcorporaties dat de huurverhoging na energiebesparende maatregelen nooit hoger uitvalt dan de besparing op de energierekening. Commerciële verhuurders zijn niet verplicht om de woonlastenwaarborg toe te passen.

  • Bellen met de Energielijn (020-5517722, ma t/m do) is kosteloos.
  • Een bezoek van de Energiebus is niet gratis. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden en tarieven
  • Lees meer op www.bespaarenergiemetdewoonbond.nl

Nieuwsbrief november 2011

In november is een weer een nieuwe nieuwsbrief verschenen van de HBVL.

Nieuwsbrief nov 2011

Let op: de nieuwsbrief is in PDF.

Nieuwskrant december 2008

De nieuwskrant van december 2008 is beschikbaar. Om deze te openen heb je een PDF-lezer nodig. Een gratis PDF-lezer is Adobe Reader.

Nieuwskrant 2008 december.